Kilen Baltic ražotnes atklāšana pasākuma pilns tehniskais nodrošinājums.