Vieta:  Bellevue Park Hotel Riga

Tehniskais nodrosinajums:

  • db audiotechnica skaņa
  • Midas M32 digitalā pults
  • Pilns grupas backline nodrošinājums
  • ADJ Focuspot kustīgās gaismas
  • ADJ Led prožektori